IWO- middag bijeenkomst over VBHC Utrecht 17 april

Op woensdag 17 april is er weer de IWO bijeenkomst te Utrecht in het Beatrixgebouw, ontvangst in de centrale hal, 1e etage, Jaarbeursplein te Utrecht. Dit keer een middag- en avondbijeenkomst.

Middagprogramma:

Voor de eerste keer wordt er naast het bekende avondprogramma een middagprogramma georganiseerd in samenwerking met Amgen, met als onderwerp Value Based Health Care (VBHC). Dat belooft een belangrijke en interactieve middag te worden. De eerste spreker is Dr. Angelique Weel, reumatoloog en lid van de werkgroep Inflammatory Arthritis van de International Consortium for Health Outcomes Measurements (ICHOM). Ze zal starten met de theorie achter VBHC en bespreekt daarna voorbeelden vanuit de reumatologie als inspiratie voor de osteoporosezorg. Dan wordt in groepen over stellingen gediscussieerd over VBHC in de osteoporosezorg.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:30 – 14:00      Ontvangst met broodjes

14:00 – 14:05      Opening door voorzitters

     Prof. Dr. M.H. Emmelot-Vonk en Prof. Dr. W.F. Lems

14:05 – 15:15      Waardegedreven zorg in de reumatologie; van theorie naar praktijk.

                            Dr. A.E.A.M Weel (Rotterdam)

15:15 – 16:00      Workshop ronde 1

16:00 – 16:30      Pauze

16:30 – 17:15      Workshop ronde 2

De workshops over VBHC in de osteoporosezorg worden gemodereerd door ervaringsdeskundigen (Dr. N.M. Appelman-Dijkstra/Dr. E.M. Winter (Leiden), Dr. E. Donga (Tilburg), M. Zeeman (Deventer)).

17:15 – 17:45      Plenaire terugkoppeling workshops door voorzitters

                            Prof. Dr. M.H. Emmelot Vonk en Prof. Dr. W.F. Lems

Accreditatie voor deze IWO bijeenkomst wordt aangevraagd bij de NIV, de NVR en de NVKG. Bij voldoende aanmeldingen (>5) door verpleegkundig specialisten zal er ook accreditatie bij de VSR aangevraagd worden. Indien er bij u een in osteoporose geïnteresseerde opleiding assistent werkt, dan is deze ook van harte welkom.

U kunt zich apart aanmelden voor het middag en/of het avondprogramma vóór 8 april via de IWO website of door een e-mail met uw gegevens te sturen aan info@stichtingiwo.nl; vermeldt u dan duidelijk of u naar de middag of de avond komt of beide.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 17 april 2019.

Aanmelden