IWO webinar

Op woensdag 18 november 2020 is er weer een IWO bijeenkomst, maar ook ditmaal NIET in het Beatrix-gebouw te Utrecht, maar in de vorm van een WEBINAR.

Ook het IWO-bestuur kan niet goed in de toekomst kijken en onzeker is hoe de Corona-situatie in november a.s. zal zijn. We denken zelf dat we een prachtig programma hebben en het zou jammer zijn als door beperkingen in het reizen of in de zaal (1,5 m afstand) we een beperkt aantal deelnemers zouden krijgen. Vandaar dus de knoop doorgehakt,een webinar, net als op 22 april jl.

Het is overigens onze bedoeling dat we u in de nabije toekomst gewoon weer kunnen ontmoeten bij onze meetings in Utrecht, om vooraf en/of na afloop met elkaar te kunnen spreken. Behalve wetenschap zijn de onderlinge laagdrempelige contacten belangrijk bij IWO.

Een webinar dus, waarbij u vanuit huis of werk kunt inloggen en zo het hele programma op uw laptop, telefoon of computer kunt volgen, geheel virus-vrij en wellicht in een comfortabele stoel!

We beginnen met Dr. Herman Borghs uit Leuven: hij zal ingaan op de pittfalls bij DXA- en VFA diagnostiek. Waarom is de score lumbaal soms hoger dan in heupen? Betekent T-2.6 bij mannen hetzelfde als bij vrouwen? Of zijn er aparte waarden voor mannen en vrouwen? Wordt uw apparatuur regelmatig gekalibreerd? Belangrijke onderwerpen, immers we nemen onze beslissingen over wel of niet behandelen voor belangrijk deel op de uitslagen van DXA- en VFA.

Daarna Prof. Dr. S.E. Papapoulos over de ontdekking van sclerostine, pas een jaar of tien geleden (!), en het nieuwe middel romosozumab; een nieuw krachtig anabool middel dat naar verwachting binnenkort beschikbaar is. Wat zijn de voor- en nadelen, en wat zou de plaatsbepaling in de kliniek kunnen zijn?

Daarna is er pauze, om even de benen te strekken en/of een kop koffie te drinken, maar ook een reclamemoment: met webinars hebben onze sponsoren uiteraard minder contact met hun doelgroep, een compensatie is het aanbieden van per sponsor max. 3 minuten zendtijd met een voor hen belangrijke boodschap. Ook zelf zullen wij deze tijd gebruiken: IOF Capture the Fracture heeft IWO uitgenodigd om gezamenlijk te werken aan meer Fracture Liaison Service (FLS) klinieken met een bronzen, zilveren of gouden IOF stempel. IWO werkt daar graag aan mee en wij zullen in 2021 op 20 januari (van 19:00-20:00) daar een speciale, extra webinar aan wijden.

Last but not least, zal Prof. Dr. Joop van den Bergh spreken over het ASBMR-congres in Seattle in september 2020, overigens ook een web-based congres dit jaar. Deze terugblik op ASBMR wordt traditiegetrouw hoog gewaardeerd en we zijn blij dat Prof. Dr. Joop van den Bergh hiervan verslag wil doen.

Er wordt tijdens de webinar tijd ingepland voor discussie, immers “hoe meer vragen, hoe geslaagder de avond”. Het IWO-bestuur hoopt u online te mogen verwelkomen op 18 november

Het programma ziet er als volgt uit:

18:45 – 18.50      Opening door voorzitter(s) Prof. Dr. W.F. Lems en Prof. Dr. M.E. Emmelot-Vonk

18.50 – 19:30      Pitfalls DXA en VFA diagnostiek

                            Dr. Herman Borghs (Leuven, Belgie)

19:30 – 20:10      Van ontdekking sclerostine tot gebruik van romosozumab.

                            Prof. Dr. S.E. Papapoulos (Leiden)

20:10 – 20:25      Koffiepauze met Mededelingen (of Reclame-uitingen?)

20:25 – 21:05      Verslag ASBMR 

                            Prof. Dr. J.P. van den Bergh (Venlo, Maastricht, Hasselt)

Accreditatie voor deze IWO bijeenkomst wordt aangevraagd bij de NIV, de NVR en de NVKG. Bij voldoende aanmeldingen (>5) door verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen zal er ook accreditatie aangevraagd worden bij de VSR en de V&VN. Indien er bij u een in osteoporose geïnteresseerde opleidingsassistent werkt, dan is deze ook van harte welkom.

U kunt zich aanmelden vóór 1 november bij voorkeur via de IWO website (www.stichtingiwo.nl) of door een e-mail met uw gegevens te sturen aan info@stichtingiwo.nl of via het antwoordformulier.

Na aanmelding ontvangt u ongeveer 2 weken voor de bijeenkomst per e-mail de bevestiging.

Wij hopen dat u in grote getale inlogt op onze webinar op 18 november 2020.

Presentaties

  • Toegevoegd: 23 november 2020

    IWO bijeenkomst - 18 november - Dr. H. Borghs Lees meer

  • Toegevoegd: 23 november 2020

    IWO bijeenkomst - 18 november - Prof. Dr. J.P. van den Bergh Lees meer