Richtlijnen

 

De volgende richtlijnen zijn beschikbaar op het gebied van val- en fractuurpreventie:

 

Richtlijn "Factuurpreventie" van het Nederlands Huisartsen Genootschap (2012)

Lees de richtlijn van het NHG

 

Multidisciplinaire richtlijn "Osteoporose en fractuurpreventie" (2011)

Lees de multidisciplinaire richtlijn  

 

Multidisciplinaire richtlijn " Preventie van valincidenten bij ouderen" (2017)

Lees de multidisciplinaire richtlijn