Over de Stichting IWO

Wie zijn we?
De Stichting Werkgroep Interdisciplinaire Osteoporose (IWO) wordt bestuurd door artsen die werkzaam zijn in verschillende organisaties en specialismen maar hetzelfde doel voor ogen hebben. De stichting heeft in haar ledenbestand huisartsen en specialisten uit verschillende vakgebieden. Voor advies en overleg kan de stichting terugvallen op de kennis van meerdere specialisten die werkzaam zijn in een vakgerelateerde omgeving. Dit zijn de zg. “core-leden”.  Zij hebben aan de wieg gestaan van de IWO en zijn vanaf het begin betrokken geweest. Het huidige bestuur heeft de IWO de afgelopen jaren omgevormd tot een transparante stichting met multi-sponsorship en behoud van onafhankelijkheid.
Het ‘Osteoporose Journaal’ is het magazine dat meerdere keren per jaar verschijnt en wordt verstuurd naar specialisten en huisartsen die lid zijn van de stichting en geinteresseerd zijn in osteoporose.
De stichting IWO kan leunen op een brede expertise en een actieve ledengroep. 

Wat willen we?
Om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van osteoporose te stimuleren is het delen van kennis noodzakelijk. Stichting IWO wil hier aan bijdragen door een platform aan te bieden waar medici relevante gegevens kunnen uitwisselen. Het doel van de stichting is onafhankelijk informatie te geven over alle aspecten betreffende osteoporose.

Wat doen we?
De stichting wil bijdragen aan projecten die tot doel hebben om osteoporose onder de aandacht te brengen van een groter medisch publiek. Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten over osteoporose maakt daar een belangrijk deel van uit.