Bestuur

 

 • Prof. Dr. W.F. Lems, bestuurslid, Reumatoloog, VUMC en Reade Amsterdam

  Prof. Dr. Willem F. Lems is als reumatoloog verbonden aan Vrije Universiteit Medisch Centrum en Reade (te Amsterdam). Sinds 2008 is hij hoogleraar, met als leeropdracht “metabole botveranderingen bij reumatische aandoeningen”. In het VUmc is hij betrokken bij de gezamenlijke fractuurpolikliniek van de afdelingen endocrinologie en reumatologie en is hij beschikbaar om patiënten met complexe problematiek of in het kader van een second opinion poliklinisch te beoordelen. Hij was voorzitter van de multidisciplinaire richtlijn “Osteoporose en Fractuurpreventie” van het CBO (2011). Als secretaris van de IWO is hij vooral betrokken bij het uitnodigen en organiseren van de IWO nascholingen, 2x per jaar op woensdagavond in Utrecht en 1x per jaar de Hoge of Lage Landen meeting. Daarnaast is hij (mede)hoofdredacteur van het IWO tijdschrift, het Osteoporose Journaal. Sinds 2014 is hij ook wetenschappelijk secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

 • Prof. Dr. J.P.W. van den Bergh, bestuurslid, Internist-endocrinoloog, Viecuri MC Noord Limburg, Maastricht UMC+ en UHasselt (België)

  Prof. Dr. Joop van den Bergh is als internist-endocrinoloog werkzaam in het VieCuri Medisch Centrum Noord-Limburg en in het Maastricht UMC+. Sinds 2012 is hij tevens in deeltijd aangesteld als hoogleraar Endocrinologie aan de Universiteit Hasselt in België. In VieCuri MC is hij coördinator van het expertise centrum voor metabole botziekten en in samenwerking met Maastricht UMC+ is zijn onderzoekslijn gericht op metabole botziekten, biomechanica van het bot en osteo-immunologie. Hij is samen met Ard Struijs medeoprichter van de ‘Dutch Registrar’s Club in Osteoporosis’ en sinds 2005 penningmeester van IWO.

 • Mw. Dr. M.H. Emmelot-Vonk, bestuurslid, Klinisch Geriater, UMC Utrecht

  Dr. Mariëlle Emmelot is als klinisch geriater verbonden aan het UMC Utrecht. Haar aandachtsgebied hierbij is val- en fractuurpreventie. Zij is de oprichtster van het landelijk netwerk valklinieken in 2004 en is hier vele jaren voorzitter van geweest. Ook is zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van meerdere richtlijnen op het gebied van valpreventie. Sinds 2013 is zij bestuurslid van de IWO.

 •  

 • Mevrouw S. Klomp, secretariaat

  Saskia Klomp werkt sinds 2002 ongeveer 1,5 dag in de week voor de Stichting IWO. Hiervoor werkte ze als management assistente in het Erasmus MC voor de staf Thoraxchirurgie. Sinds 2016 werkt Saskia ook als medisch secretaresse voor de staf Algemene Kindergeneeskunde in het Erasmus MC Sophia.