Doelstellingen

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • het bieden van een platform aan en voor medici, ter bevordering van het uitwisselen van relevante wetenschappelijke gegevens betreffende osteoporose
  • het ondersteunen en opstarten van projecten die het voorgenoemde doel ondersteunen
  • informatieverstrekking aan patiënten met osteoporose
  • het bevorderen van het bezoek aan wetenschappelijke bijeenkomsten om kennis op het gebied van osteoporose hoog te houden
  • en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords