Amgen

Amgen Nederland

Amgen is een internationaal biotechnologisch bedrijf dat een actieve bijdrage levert aan betere zorg. Sinds 1980 ontwikkelen wetenschappers van Amgen nieuwe geneesmiddelen op basis van DNA technologie en moleculaire biologie. Dit heeft geresulteerd in de introductie van belangrijke, innovatieve biotechnologische geneesmiddelen die ingezet worden in de volgende therapeutische gebieden: oncologie, nierziekten, hematologie, botziekten en hart- en vaatziekten.

De missie van Amgen is patiënten helpen. Elke dag zetten we ons in om het leven van ernstig zieke mensen te verbeteren. Vanuit deze missie onderstrepen wij de doelstellingen van de stichting IWO: het bieden van een platform aan en voor medici ter bevordering van het uitwisselen van relevante wetenschappelijke gegevens betreffende osteoporose. Kijk voor meer informatie op www.amgen.nl.